COMEDOR

SUBVENCIÓN COMEDOR ESCOLAR CURSO 23/24
No presente curso escolar 2023-2024 o Concello de Oleiros vai conceder unha subvención á ANPA destinada a disminuir o custe do comedor escolar ao alumnado usuario que o solicite e que estea empadroado no Concello de Oleiros.

A efectos de comprobar que os nenos e nenas están efectivamente empadroados, cómpre que as persoas representantes legais dos mesmos que desexen solicitar este desconto aporten o volante de empadroamento (que poderán obter na Sede Electrónica municipal), ou ben que
autoricen a consulta deste aspecto ao Padrón municipal,
para o cal contaremos coa colaboración do Concello.


En calquera dos casos, deberán presentar á ANPA antes do día 31/10/2023 a solicitude debidamente cuberta que se achega como anexo.

A solicitude pode ser asinada:

  • De xeito manuscrito. Neste caso deberá acompañarse unha copia do anverso do DNI do/da
   asinante, a efectos de comprobar a súa identidade.

  • Mediante sinatura electrónica (non se precisará copia do DNI).

Se non se presenta a documentación necesaria, non se poderá efectuar a consulta e polo tanto a persoa solicitante non poderá acceder ás axudas.


O xeito de entregar as solicitudes será:

  • Solicitudes asinadas manualmente: entregaránse no local da ANPA de luns a xoves de 16:00
   a 18:00.
   Noutro horario pódense deixar no buzón, sempre que nos avisedes por WhatsApp
   para confirmar recepción.

  • Solicitudes asinadas electronicamente: remitiranse por correo electrónico ao enderezo
   apaluisseoane@mundo-r.com

As solicitudes que sexan entregadas despois da data fixada non serán tramitadas.

HIXIENE DE MANS / E BUCO DENTAL

Todos os alumn@s traeran para o lavado dos dentes  un estoxo con : vaso, cepillo e pasta de dentes.

Os estoxos serán gardados no propio comedor e mandaranse a casa cada quince días (os venres), para que se revisen e volvan en bo estado o seguinte luns.

Antes de comer lavarán as mans nos lavabos de comedor os da primera quenda, e nos lavabos do porche da entrada do cole os da segunda quenda.

ALTAS, BAIXAS E MODIFICACIÓNS – PLAZOS E OPERATIVA
PLAZOS
– Inicio curso: As inscripcións de inicio de curso 2023-2024 podrán realizarse dende o día
1 ao 30 de agosto, ambos incluídos, a través da plataforma online.
– Durante o resto do curso: novas altas, baixas ou modificacións sobre a alta inicial realizaranse a través da web ata o día 26 do mes en curso e serán efectivas únicamente a partir do día 1 do mes siguiente.
– Non terán efecto as comunicadas fora de plazo nin con defectos de forma.

OPERATIVA

Lembrámosvos que é obrigatorio ser socio da ANPA para facer uso dos servizos de comedor e madrugadores. Os formularios cubriranse exclusivamente a través da nosa páxina web (área de sección clientes e escola). Non se poderán realizar altas, baixas ou modificacións por vía telefónica nin por correo electrónico. As claves para acceder á zona privada do centro son:

– Usuario: luisseoane
– Contraseña:
comedores2023

Unha vez dentro da zona privada, aparecerán os distintos formularios na parte esquerda da pantalla. pantalla. Se queres solicitar máis dun servizo ou para máis dun fillo, debes cubrir e enviar un formulario para cada un deles á vez. Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitude por correo electrónico electrónico. No caso de altas ou aumento de xornadas no comedor, recibirá adicionalmente un segundo correo electrónico confirmando o lugar. Nestes dous casos, é fundamental contar con isto correo electrónico de confirmación para usar os servizos. O correo electrónico de confirmación non é necesario o resto de supostos (madrugados, redución de días ou cancelación do servizo).

DIETAS E ALERXIAS ALIMENTARIAS
• Dieta blanda: avisarase no teléfono do coordinador/a ou á oficina antes das 9:00 da mañá.
• Alerxias ou intolerancias alimentarias (ex. enfermedad celíaca): é imprescindible cubrir formulario web e achegar a documentación requirida. Enviarase un correo electrónico de confirmación autorizando a incorporación.

FORMA DE PAGO
• Sempre mediante domiciliación bancaria, entre o día 10 y 20 de cada mes.
• Os alumnos/as esporádicos/as de haberlos, pagarán “in situ” a través del sistema de vales.
• A ausencia e non uso dos servizos de comedor/madrugadores non exime do pago da cuota.

¿CÁNTO CoSTAN OS SERVIZOS?

Curso 2023-2024 - comedor

Modalidade Prezo Mes
Fixo mes
Fixo 4 días
Fixo 3 días
Fixo 2 días
Fixo 1 día
Esporádico
88 €
72,22 €
54,71 €
36,68 €
18,45 €
6,35 €

Curso 2023-2024 - madrugadores

Modalidade Con almorzo Sin almorzo
Fixo mes
Fixo 4 días
Fixo 3 días
Fixo 2 días
Fixo 1 día
Esporádico
40,85€
34,05 €
26,09 €
18,15 €
10,22 €
2,70 €
27,23 €
22,69 €
18,15 €
13,62 €
9,08 €
2,15 €

XA ESTÁ ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR A TÚA PRAZA (DO 01/08/2023 AO 30/08/2023) Podes solicitar a túa praza desde a web de jardanay, accedendo ao apartado de "Área cliente" e seleccionando o CEIP LUIS SEOANE https://jardanaycomedores.es/luis-seoane/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fjardanaycomedores.es%2Fluis-seoane%2F - Usuario: luisseoane - Contraseña: comedores2023