COMEDOR

SUBVENCIÓN COMEDOR ESCOLAR CURSO 24/25

Desde o 5 de xullo e ata o día 18 de xullo estará aberto o prazo para solicitar subvencións para comedores escolares. As axudas serán para cubrir o 100 %, o 60 % ou o 40% do custo do comedor, en función da renda familiar de cada neno ou nena.

 

As solicitudes deberán presentarse no rexistro xeral do Concello de Oleiros, nas oficinas de Servizos Sociais en Villa Echeverry en Perilllo (avenida Che Guevara 45) ou a través da Sede Electrónica.

A convocatoria está dirixida ao alumnado dos centros públicos de Oleiros nos que o servizo de comedor é xestionado polas ANPAs e coas que existe un convenio de colaboración para a xestión destas axudas. Todas as familias que teñan dereito a percibir estas prestacións poderán beneficiarse desde o primeiro día do curso escolar, sempre e cando tramiten a solicitude no prazo da convocatoria. 

 

 BASES DA SUBVENCION

HIXIENE DE MANS / E BUCO DENTAL

Todos os alumn@s traeran para o lavado dos dentes  un estoxo con : vaso, cepillo e pasta de dentes.

Os estoxos serán gardados no propio comedor e mandaranse a casa cada quince días (os venres), para que se revisen e volvan en bo estado o seguinte luns.

Antes de comer lavarán as mans nos lavabos de comedor os da primera quenda, e nos lavabos do porche da entrada do cole os da segunda quenda.

ALTAS, BAIXAS E MODIFICACIÓNS – PLAZOS E OPERATIVA
PLAZOS

– Inicio curso: As inscripcións de inicio de curso 2024-2025 podrán realizarse dende o día
1 ao 30 de agosto, ambos incluídos, a través da plataforma online.
– Durante o resto do curso: novas altas, baixas ou modificacións sobre a alta inicial realizaranse a través da web ata o día 26 do mes en curso e serán efectivas únicamente a partir do día 1 do mes siguiente.
– Non terán efecto as comunicadas fora de plazo nin con defectos de forma.

OPERATIVA

Lembrámosvos que é obrigatorio ser socio da ANPA para facer uso dos servizos de comedor e madrugadores. Os formularios cubriranse exclusivamente a través da nosa páxina web (área de sección clientes e escola). Non se poderán realizar altas, baixas ou modificacións por vía telefónica nin por correo electrónico. As claves para acceder á zona privada do centro son:

– Usuario: luisseoane
– Contraseña:
comedores2024

Unha vez dentro da zona privada, aparecerán os distintos formularios na parte esquerda da pantalla. pantalla. Se queres solicitar máis dun servizo ou para máis dun fillo, debes cubrir e enviar un formulario para cada un deles á vez. Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitude por correo electrónico electrónico. No caso de altas ou aumento de xornadas no comedor, recibirá adicionalmente un segundo correo electrónico confirmando o lugar. Nestes dous casos, é fundamental contar con isto correo electrónico de confirmación para usar os servizos. O correo electrónico de confirmación non é necesario o resto de supostos (madrugados, redución de días ou cancelación do servizo).

DIETAS E ALERXIAS ALIMENTARIAS
• Dieta blanda: avisarase no teléfono do coordinador/a ou á oficina antes das 9:00
da mañá.
• Alerxias ou intolerancias alimentarias (ex. enfermedad celíaca): é imprescindible cubrir formulario web e achegar a documentación requirida. Enviarase un correo electrónico de confirmación autorizando a incorporación.

FORMA DE PAGO
• Sempre mediante domiciliación bancaria, entre o día 10 y 20 de cada mes.
• Os alumnos/as esporádicos/as de haberlos, pagarán “in situ” a través del sistema de vales.
• A ausencia e non uso dos servizos de comedor/madrugadores non exime do pago da cuota.

¿CÁNTO CoSTAN OS SERVIZOS?

Curso 2024-2025 - comedor

Modalidade Prezo Mes
Fixo mes
Fixo 4 días
Fixo 3 días
Fixo 2 días
Fixo 1 día
Esporádico
92,14 €
75,61 €
57,28 €
38,40 €
19,32 €
6,78 €

Curso 2024-2025 - madrugadore4

Modalidade Con almorzo Sin almorzo
Fixo mes
Fixo 4 días
Fixo 3 días
Fixo 2 días
Fixo 1 día
Esporádico
42,77€
35,65 €
27,32 €
19,00 €
10,70 €
2,91 €
28,51€
23,76 €
19,00 €
14,26 €
9,51 €
2,31 €

Do 01/08/2024 ao 30/08/2024 Podes solicitar a túa praza desde a web de jardanay, accedendo ao apartado de "Área cliente" e seleccionando o CEIP LUIS SEOANE
- Usuario: luisseoane
- Contraseña: comedores2024